Припремна настава

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
ЗА УПИС СТУДЕНАТА ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕПрипремна настава је бесплатна и организује се за предмете:


1. Информатика (обавезан предмет на пријемном испиту за упис на студијси програм Информациони системи и технологије)
2. Социологија
3. Економија
4. Пословна економија
5. Математика
6. Статистика
7. Устав и људска права (обавезан предмет на студијском програму Јавна управа)

Настава ће се изводити у два циклуса:


1. СУБОТОМ И НЕДЕЉОМ у пет узастопних викенда.
Почетак наставе је 05.05.(субота) или 06.05.(недеља), зависно од предмета, а према распореду предавања који ће бити објављен 03.05.2018. године. Настава у овом циклусу завршава се 03.06.2018. године.


2. РАДНИМ ДАНИМА
Настава се изводи радним данима од 04.06.2018. до 15.06.2018. године, а према распореду предавања који ће бити објављен 01.06.2018.године.

Пријава кандидата за припремну наставу врши се oд 07.03.2018. до 31.05.2018. године у канцеларији број 26 (референтска служба за пословну информатику) од 10 до 14 часова од понедељка до петка.


Напомена:Припремна настава за одговарајући предмет биће одржана уколико се пријави 15 и више полазника. Припремној настави могу присуствoвати само кандидати који имају потврду о пријави.

Распоред предавања по предметима, терминима и учионицама биће благовремено истакнут на сајту Школе www.bbs.edu.rs.
Детаљнија обавештења о припремној настави заинтересовани могу добити сваким радним даном од 10-14 часова на телефон 011/3042-334; 011/3042-314 или на сајту Школе www.bbs.edu.rs.
Служба за организацију наставе и студентска питања