Примери задатака

ПРИПРЕМНА НАСТАВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА
ЗА УПИС СТУДЕНАТА ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ