Литература

Комисија Београдске пословне школе у припреми тестова за полагање пријемног испита за наведене предмете, користи следећу литературу која је препоручена од стране Миснистарства за наставу у средњим стручним школама и гимназијама.