Ранг листе

Ранг листе за упис студената у школску 2018/19. годину30.06.2018. КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА 2018

- Процедура уписа студенaта у школску 2018/19. годину и потребна документа за упис (детаљније)

- Коначна ранг листа 2018 за Београд (детаљније)
- Коначна ранг листа 2018 за упис лица са инвалидитетом (детаљније)
- Коначна ранг листа 2018 за упис припадника Ромске националне мањине (детаљније)
- Коначна ранг листа 2018 за акредитовани центар Сремска Митровица (детаљније)
- Коначна ранг листа 2018 за акредитовани центар Нова Варош (детаљније)
- Коначна ранг листа 2018 за акредитовани центар Чачак (детаљније)

- Закључак по приговорима на Привремену ранг листу 2018 (детаљније)
29.06.2018. ПРИВРЕМЕНА РАНГ ЛИСТА 2018

- Подношење приговора на Привремену ранг листу (детаљније)

- Привремена ранг листа 2018 за Београд (детаљније)
- Привремена ранг листа 2018 за упис лица са инвалидитетом (детаљније)
- Привремена ранг листа 2018 за упис припадника Ромске националне мањине (детаљније)
- Привремена ранг листа 2018 за акредитовани центар Сремска Митровица (детаљније)
- Привремена ранг листа 2018 за акредитовани центар Нова Варош (детаљније)
- Привремена ранг листа 2018 за акредитовани центар Чачак (детаљније)