Конкурс за упис

ВАЖНИ ДАТУМИ ЗА УПИС СТУДЕНАТА
У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА 2018/2019ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ - СЕПТЕМБАР 2018.

Пријављивање на конкурс у трећем конкурсном року обавиће се 24. септембра 2018. године од 11.00 – 13.00 часова у просторијама Школе и у просторијама акредитованих високошколских јединица ван седишта.

Приликом пријаве на конкурс подноси се читко попуњен пријавни лист који се налази у информатору. Уз пријавни лист подносе се на увид следећа оригинална документа и њихове фотокопије:
1. Извод из матичне књиге рођених;
2. Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
3. Диплома о положеном завршном, односно матурском испиту;
4. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000 дин.; накнада за полагање пријемног испита плаћа се на шалтеру банке у просторијама Београдске пословне школе или у било којој банци на ж.р. бр. 840-1875666-03 (напомена: приликом попуњавања налога за уплату, у рубрици „позив на број“ уписује јединствени матични број грађана из личне карте).

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени, не враћају се.
Литература за припрему пријемног испита је доступна на адреси: http://upis.bbs.edu.rs/Literatura

Пријемни испит одржаће се 25. септембра 2018. године према редоследу и терминима који ће накнадно бити објављени у Школи и на званичном сајту Школе.
Привремена ранг листа биће објављена 26. септембра 2018. године у 9:00 часова.
Кандидати имају право приговора на привремену ранг листу 26. септембра 2018. године у периоду од 12:00 до 14:00 часова у просторијама Школе.
Коначна ранг листа биће објављена 27. септембра 2018.
Упис кандидата који су стекли услов у трећем конкурсном року обавиће се 27. и 28. септембра 2018. године од 10:00 часова у просторијама Школе.

Приликом уписа кандидати подносе следећа документа:
1. Диплому о завршеноj средњој школи, односно диплому о матурском испиту - фотокопија и оригинал (на увид);
2. Извод из матичне књиге рођених са холограмом - фотокопија и оригинал (на увид);
3. Образац шв-20 (2 комада) - читко попуњена ћирилицом (купуjу се искључиво у скриптарници школе);
4. 3 фотографиjе димензиja 3.5 х 4.5 цм
5. Доказ о уплати трошкова студиjа – уплата се врши у било којој банци, пошти или у просториjама школе. Школарина износи 80.000,00 динара (приликом попуњавања налога за уплату кандидат у рубрици „позив на број“ уписује „01 - јединствени матични број грађана“ из личне карте). Школарину је могуће платити у целости или на више рата (2 или 5 рата).ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ - СЕПТЕМБАР 2018.

Пријављивање на конкурс у другом конкурсном року обавиће се 3. и 4. септембра 2018. године од 09.00 – 14.00 часова у просторијама Школе и у просторијама акредитованих високошколских јединица ван седишта.

Приликом пријаве на конкурс подноси се читко попуњен пријавни лист који се налази у информатору. Уз пријавни лист подносе се на увид следећа оригинална документа и њихове фотокопије:
1. Извод из матичне књиге рођених;
2. Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
3. Диплома о положеном завршном, односно матурском испиту;
4. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000 дин.; накнада за полагање пријемног испита плаћа се на шалтеру банке у просторијама Београдске пословне школе или у било којој банци на ж.р. бр. 840-1875666-03 (напомена: приликом попуњавања налога за уплату, у рубрици „позив на број“ уписује јединствени матични број грађана из личне карте).

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени, не враћају се.
Литература за припрему пријемног испита је доступна на адреси: http://upis.bbs.edu.rs/Literatura

Пријемни испит одржаће се 6. септембра 2018. године према редоследу и терминима који ће накнадно бити објављени у Школи и на званичном сајту Школе.
Привремена ранг листа биће објављена 8. септембра 2018. године.
Кандидати имају право приговора на привремену ранг листу 10. септембра 2018. године у просторијама Школе.
Коначна ранг листа биће објављена 11. септембра 2018.
Упис кандидата који су стекли услов у другом конкурсном року обавиће се од 12. до 14. септембра 2018. године од 09.00 – 14.00 часова у просторијама Школе.

Приликом уписа кандидати подносе следећа документа:
1. Диплому о завршеноj cpeдњoј школи, односно диплому о матурском испиту - фотокопија и оригинал (на увид);
2. Извод из матичне књиге рођених са холограмом - фотокопија и оригинал (на увид);
3. Обра3ац шв-20 (2 комада) - читко попуњена ћирилицом (купуjу се искључиво у скриптарници школе);
4. 3 фотографиjе димензиja 3.5 х 4.5 цм
5. Доказ о уплати трошкова студиjа – уплата се врши у било којој банци, пошти или у просториjама школе. Школарина износи 80.000,00 динара (приликом попуњавања налога за уплату кандидат у рубрици „позив на броj“ уписује „01 - јединствени матични број грађана“ из личне карте). Школарину је могуће платити у целости или на више рата (2 или 5 рата).


 

Београдска пословна школа – Висока школа струковних студија, расписује конкурс за уписни рок на основним студијама


А) Са седиштему у Београду, 1596 слободна места, на следећим студијским програмима:
1. Информациони системи и технологије 198 (28 буџет + 170 сф)
2. Менаџмент 198 (28 буџет + 170 сф)
3. Финансије, рачуноводство и банкарство 396 (57 буџет + 339 сф)
4. Маркетинг и трговина 198 (28 буџет + 170 сф)
5. Порези и царине 198 (28 буџет + 170 сф)
6. Менаџмент туризма 198 (28 буџет + 170 сф)
7. Јавна управа 198 (28 буџет + 170 сф)

Б) У својим акредитованим центрима, 231 места:
1. Сремска Митровица
Студијски програм: Финансије, рачуноводство и банкарство 99
Контакт: Драгана Бановац, Тел: 065/261-04-94
2. Чачак
Студијски програм: Маркетинг и трговина 66
Контакт: Ана Караклајић, Тел: 063/105-78-77
3. Нова Варош
Студијски програм: Порези и царине 66
Контакт: Гордана Ђокић, Тел: 064/453-05-37
у просторијама Школе и акредитованим центрима

Пријављивање на конкурс у првом конкурсном року обавиће се 20, 21 и 22. јуна 2018. године од 09.00 – 14.00 часова у просторијама Школе.
Пријемни испит одржаће се 27. јуна 2018. године према редоследу и терминима који ће накнадно бити објављени у Школи и на званичном сајту Школе.

Привремена ранг листа биће објављена 29.јуна 2018. године.

Кандидати имају право приговора на привремену ранг листу 30. јуна 2018. године у просторијама Школе.

Коначна ранг листа биће објављена 1. јула 2018.

Упис кандидата који стекну право обавиће се у просторијама Београдске пословне школе - Високе школе струковних студија 2, 3 и 4. јула 2018. године.Кандидати који су стекли право уписа на терет буџета уписују се 2.јула 2018. године до 13 часова. Уколико се кандидат, који је остварио право на упис по конкурсу, не упише у предвиђеном року губи то право, а Школа ће уместо њега уписати другог кандидата према редоследу на коначној ранг листи.

Приликом пријаве на конкурс подноси се читко попуњен пријавни лист који се налази у информатору. Уз пријавни лист подносе се на увид следећа оригинална документа и њихове фотокопије:
1. Извод из матичне књиге рођених;
2. Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
3. Диплома о положеном завршном, односно матурском испиту;
4. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5.000 дин.; накнада за полагање пријемног испита плаћа се на шалтеру банке у просторијама Београдске пословне школе или у било којој банци на ж.р. бр. 840-1875666-03 (напомена: при- ликом попуњавања налога за уплату, у рубрици „позив на број“ уписује јединствени матични број грађана из личне карте).

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени, не враћају се.
Литература за припрему пријемног испита је доступна на адреси: http://upis.bbs.edu.rs
Београдска пословна школа
Висока школа струковних студија
Краљице Марије 73. Београд
www.bbs.edu.rs
телефони: (+381 11) 3042 326 и (+381 11) 3042 300
fb: bbs.edu.rs